Μαχητές της Αντίστασης: Ημέρα Τιμής και Μνήμης

Τιμώντας την μνήμη των ηρωικών μαχητών της αντίστασης, οφείλουμε να διατηρήσουμε άσβεστη την μνήμη τους και να παραμείνουμε πάντοτε πιστοί στους αγώνες τους για διαφύλαξη της Δημοκρατίας, προασπιζόμενοι τα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης.

Advertisements